CSDL Tài liệu in

  • Tổng số ấn phẩm đơn bản: 30266    Tổng số xếp giá: 161908
  • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 256

Tài liệu mới

 
STTNhan đề
1 10 ngày tập trung ôn tập cho bài thi TOEFL iBT = 10 days crash course / Ich...
2 Kiên cường trên mọi chiến trường = How to be resilient / Anna Barnes; Người ...
3 Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao = Basic and Advance English grammar / L...
4 Mật mã Đôn Hoàng. T.2, Động tàng kinh cổ / Phi Thiên; An Lạc Group dịch
5 Thế cục Quỷ Cốc Tử : Tiểu thuyết. T.8 / Hàn Xuyên Tử; An Lạc Group dịch

Tài liệu được mượn nhiều nhất

 
STTNhan đề
1 Bài tập vật lý đại cương. Tập 2: Điện - Dao động - Sóng / Lương Duyên Bình; ... (36)
2 Vật lý đại cương. Tập 2: Điện - Dao động - Sóng / Lương Duyên Bình, Dư Trí ... (35)
3 Quy tắc phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển = The international regulation... (25)
4 Hướng dẫn thực hành kinh tế học vi mô : Dùng trong các trường Cao đẳng và Đại ... (15)
5 Bài tập cơ học kết cấu. T. 1, Hệ tĩnh định / Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yên (14)

CSDL Tài liệu số

  • Tổng số tài liệu số: 2078
  • Tổng số tệp tin tài liệu số: 2177

Tài liệu mới

Tài liệu quan tâm nhiều

Tìm kiếm:

 

Trang bạn đọc

Số thẻ:
Mật khẩu:

Lịch làm việc: 2/  2020

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Vùng hiển thị lịch
Kho:

Z39.50

Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến

Góp ý

Đóng góp ý kiến cho thư viện