Quản lý kinh tế - Tài liệu

 

Tìm thấy 20 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
1234567
Một số biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tiền lương tại xí nghiệp xếp dỡ Tân Vũ - cảng Hải Phòng
      Một số biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tiền lương tại xí nghiệp xếp dỡ Tân Vũ - cảng Hải Phòng

Tác giả: Phạm Quang Tuấn
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 283.25 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp tư nhân tại Hải Phòng
      Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp tư nhân tại Hải Phòng

Tác giả: Nguyễn Nhật Tân
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 391.25 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Một số biện pháp tăng cường công tác quản lý tài chính của quận Kiến An thành phố Hải phòng
      Một số biện pháp tăng cường công tác quản lý tài chính của quận Kiến An thành phố Hải phòng

Tác giả: Trần Thị Thúy Nga
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 492.47 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Một số biện pháp cơ bản chống thất thu thuế đối với các doanh nghiệp trên địa bàn quận Hải An-Tp Hải Phòng
      Một số biện pháp cơ bản chống thất thu thuế đối với các doanh nghiệp trên địa bàn quận Hải An-Tp Hải Phòng

Tác giả: Đinh Công Hùng
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 287.07 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH MTV đóng tàu Hồng Hà
      Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH MTV đóng tàu Hồng Hà

Tác giả: Nguyễn Văn Kỳ
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 593.56 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
$aBiện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
      $aBiện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng

Tác giả: Nguyễn Trung Quyết
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 444.85 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp của công ty cổ phần cảng Hải Phòng
      Biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp của công ty cổ phần cảng Hải Phòng

Tác giả: Vũ Văn Hợi
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 399.46 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Đông Bắc
      Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Đông Bắc

Tác giả: Trần Trọng Liêm
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 430.63 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hoạch định chiến lược marketing tại công ty TNHH dầu khí Đài Hải giai đoạn 2015-2020
      Hoạch định chiến lược marketing tại công ty TNHH dầu khí Đài Hải giai đoạn 2015-2020

Tác giả: Nguyễn Quang Dũng
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 490.93 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hoàn thiện quản trị nhân lực sau sáp nhập ngân hàng Đại Á và ngân hàng HD Bank
      Hoàn thiện quản trị nhân lực sau sáp nhập ngân hàng Đại Á và ngân hàng HD Bank

Tác giả: Đặng Thị Phương Thảo
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 501.59 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
1234567