Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 20 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
12
SDH/LT 03652 - Engineering mechanics dynamics
      SDH/LT 03652 - Engineering mechanics dynamics

Tác giả: R. C. Hibbeler
Nhà xuất bản: Pearson
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 40.41 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
SDH/LT 03687-88 - Fluid Mechanics and Thermodynamics of Turbomachinery
      SDH/LT 03687-88 - Fluid Mechanics and Thermodynamics of Turbomachinery

Tác giả: S.L. Dixon, C.A. Hall
Nhà xuất bản: Amsterdam
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 10.52 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
SDH/LT 03561-62 - Vehicle dynamics : Theory and application
      SDH/LT 03561-62 - Vehicle dynamics : Theory and application

Tác giả: Reza N Jazar
Nhà xuất bản: Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.26 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
SDH/LT 03571-72 - Automotive technology : Principles, diagnosis, and service
      SDH/LT 03571-72 - Automotive technology : Principles, diagnosis, and service

Tác giả: James D. Halderman
Nhà xuất bản: Pearson
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 88.79 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
SDH/LT 03551-52 - Fractional - order modeling and control of dynamic systems
      SDH/LT 03551-52 - Fractional - order modeling and control of dynamic systems

Tác giả: Aleksei Tepljakov
Nhà xuất bản: Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.77 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Analysis and modelling of non-steady flow in pipe and channel networks
      Analysis and modelling of non-steady flow in pipe and channel networks

Tác giả: Vinko Jovic
Nhà xuất bản: Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.19 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Động lực học công trình: Phần 2
      Động lực học công trình: Phần 2

Tác giả: Phạm Đình Ba
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.51 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Động lực học công trình: Phần 1
      Động lực học công trình: Phần 1

Tác giả: Phạm Đình Ba
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.75 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Động lực học công trình
      Động lực học công trình

Tác giả: Dương Văn Thứ
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.42 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cơ sở động lực học công trình: Phần 2
      Cơ sở động lực học công trình: Phần 2

Tác giả: Nguyễn Tiến Khiêm
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.83 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cơ sở động lực học công trình: Phần 1
      Cơ sở động lực học công trình: Phần 1

Tác giả: Nguyễn Tiến Khiêm
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.34 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài tập Động lực học công trình
      Bài tập Động lực học công trình

Tác giả: Phạm Đình Ba
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.19 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Theory of machines and mechanisms
      Theory of machines and mechanisms

Tác giả: John J. Uicker
Joseph E. Shigley
Gordon R. Pennock
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 37.70 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Mechanism design: analysis and synthesis.Vol 1
      Mechanism design: analysis and synthesis.Vol 1

Tác giả: Arthur G. Erdman
Sridharkota
Geoge N. Sandor
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 18.33 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Practical ship hydrodynamics
      Practical ship hydrodynamics

Tác giả: Volker Bertram
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.56 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
The theory of polymer dynamics
      The theory of polymer dynamics

Tác giả: M. Doi
S.F. Edwards
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.21 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kinematics, dynamics and design of machinery
      Kinematics, dynamics and design of machinery

Tác giả: K.J. Waldron
G.L.Kinzel
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 24.76 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Fundamentals of thermodynamics
      Fundamentals of thermodynamics

Tác giả: Richard E. Sonntag
Gordon J. Vanwylen
Clause Borynakke
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.95 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Six ideas that shaped physics.Unit T: Some processes are irreversible
      Six ideas that shaped physics.Unit T: Some processes are irreversible

Tác giả: Thomas A. Moore
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 10.52 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Problems supplement to accompany Vector mechanics for engineers: Dynamics
      Problems supplement to accompany Vector mechanics for engineers: Dynamics

Tác giả: William E. Clausen
Amos Gilat
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.46 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12