Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 20 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
1234
SDH/LT 03561-62 - Vehicle dynamics : Theory and application
      SDH/LT 03561-62 - Vehicle dynamics : Theory and application

Tác giả: Reza N Jazar
Nhà xuất bản: Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.26 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
SDH/LT 03571-72 - Automotive technology : Principles, diagnosis, and service
      SDH/LT 03571-72 - Automotive technology : Principles, diagnosis, and service

Tác giả: James D. Halderman
Nhà xuất bản: Pearson
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 88.79 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
SDH/LT 03431 - Integrated vehicle dynamics and control
      SDH/LT 03431 - Integrated vehicle dynamics and control

Tác giả: Chen Wuwei, Xiao Hansong, Wang Qidong, ...
Nhà xuất bản: Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 14.91 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
SDH/LT 03568 - CSWE - Certified solidworks expert preparation materials
      SDH/LT 03568 - CSWE - Certified solidworks expert preparation materials

Tác giả: Tran Paul
Nhà xuất bản: SDC publications
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 29.46 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tổng quan về ô tô chuyên dụng-P2
      Tổng quan về ô tô chuyên dụng-P2

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.77 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tổng quan về ô tô chuyên dụng-P1
      Tổng quan về ô tô chuyên dụng-P1

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.95 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tính điều khiển và quỹ đạo chuyển động của ô tô
      Tính điều khiển và quỹ đạo chuyển động của ô tô

Tác giả: Nguyễn Khắc Trai
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.31 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tiếng anh công nghệ ô tô & chế tạo máy
      Tiếng anh công nghệ ô tô & chế tạo máy

Tác giả: Lê Thảo Loan
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 21.73 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thiết kế yếu tố hình học đường ô tô
      Thiết kế yếu tố hình học đường ô tô

Tác giả: Bùi Xuân Cậy
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.82 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thiết kế đường ô tô -Tập 2
      Thiết kế đường ô tô -Tập 2

Tác giả: Đỗ Bá Chương
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.09 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thiết kế đường ô tô -Tập 1
      Thiết kế đường ô tô -Tập 1

Tác giả: Đỗ Bá Chương
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.05 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sửa chữa ô tô cơ bản-P1
      Sửa chữa ô tô cơ bản-P1

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 13.80 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sửa chữa gầm ô tô
      Sửa chữa gầm ô tô

Tác giả: Nguyễn Văn Hồi
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.87 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sửa chữa điện ô tô
      Sửa chữa điện ô tô

Tác giả: Trần Tuấn Anh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.72 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sổ tay linh kiện, phụ tùng xe ô tô tải thông dụng
      Sổ tay linh kiện, phụ tùng xe ô tô tải thông dụng

Tác giả: Nguyễn Thanh Quang
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 56.09 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quy định bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa ô tô
      Quy định bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa ô tô

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 784.35 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Ô tô thế hệ mới. Điện lạnh ô tô. P2
      Ô tô thế hệ mới. Điện lạnh ô tô. P2

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 17.75 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Ô tô
      Ô tô

Tác giả: Dương Văn Đức
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 12.48 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình ô tô máy kéo và xe chuyên dụng
      Giáo trình ô tô máy kéo và xe chuyên dụng

Tác giả: Nguyễn Ngọc Quế
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 13.21 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nhập môn tổ chức vận tải ô tô
      Nhập môn tổ chức vận tải ô tô

Tác giả: Trần Thị Lan Hương
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.16 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
1234