Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bài tập vật lý đại cương. Tập 3: Quang học - Vật lý lượng tử / Lương Duyên Bình, Nguyễn Hữu Hồ, Lê Văn Nghĩa [Chủ biên] . - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục, 2004 . - 224 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 03116-Pd/vv 03120, PD/VV 03388-PD/VV 03391, PD/VV 03461-PD/VV 03470, VATLB3 00663-VATLB3 01648, VatlyB3 00001-VatlyB3 00662
 • Chỉ số phân loại DDC: 530
 • 2 Vật lí đại cương: Dùng cho các trường đại học khối kĩ thuật công nghiệp. Tập 2, Điện-dao động-sóng / Lương Duyên Bình, Dư Trí Công, Nguyễn Hữu Hồ . - Tái bản lần thứ 22. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2016 . - 344tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06035, PM/VV 04764, PM/VV 04765
 • Chỉ số phân loại DDC: 530
 • 3 Vật lý đại cương. Tập 2/ Dư Trí Công, Lương Duyên Bình . - H.: Giáo dục, 1993 . - 336 tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00883
 • Chỉ số phân loại DDC: 530
 • 4 Vật lý đại cương. Tập 2: Điện - Dao động - Sóng / Lương Duyên Bình, Dư Trí Công, Nguyễn Hữu Hồ . - In lần thứ 10. - H. : Giáo dục, 2002 . - 339 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 03098-Pd/vv 03102, PD/VV 03431-PD/VV 03440, VATL2 00363-VATL2 01268, VATL2 01270-VATL2 01392, VatlyL2 00001-VatlyL2 00362
 • Chỉ số phân loại DDC: 530
 • 1
  Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :