Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Kiên cường trên mọi chiến trường = How to be resilient / Anna Barnes; Người dịch: Gia Phú . - H. : Hồng Đức, 2019 . - 159tr. ; 21cm
  • Thông tin xếp giá: PD/VV 07744, PD/VV 07745, PM/VV 06008, PM/VV 06009
  • Chỉ số phân loại DDC: 153.8
  • 2 Triết lý sống thế hệ Z : Kiên cường trên mọi chiến trường / Anna Barnes ; Gia Phú biên dịch . - Tp. HCM. : Hồng đức, 2019 . - 160tr. ; 24cm
  • Thông tin xếp giá: PM/KD 00029
  • Chỉ số phân loại DDC: 910
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :